„Skrzynka z narzędziami” zawierająca uporządkowany zbiór sugestii będących odpowiedzią na pytania:

  • jak konstruować przyszłe konkursy na badania?
  • o co w nich prosić i czego wymagać od wnioskodawców/interesantów?
  • co jest niedobadane? (lista obszarów wartych eksploracji, a dotychczas będących białymi plamami).

Skrzynka zawiera ugruntowany w zebranym materiale badawczym zarys procedury postępowania z powstałymi raportami (komu je posyłać, gdzie i jak dystrybuować, jakiego odzewu oczekiwać, jak sprawdzać poziom recepcji?) aby maksymalizować szanse na uzyskanie użyteczności realizowanych projektów dla konstruowania i realizacji polityki kulturalnej na poziomie centralnym i lokalnym.

Skrzynka z narzędziami – plik do pobrania