Jak konstruować rekomendacje z realizowanych badań, żeby dało się z tych rekomendacji skorzystać w ramach polityki publicznej i praktyki instytucji kultury? Ramą dla wprowadzania rekomendacji była konieczność zmierzenia się przez badaczy z trzema kluczowymi pytaniami: jak jest?, dlaczego tak jest? i co zrobić żeby poprawiać/zmieniać to, co nie działa? w odniesieniu do badanego fragmentu rzeczywistości kulturalnej. Pozwoliło to na zbudowanie pakietu potencjalnych rozwiązań pomocnych w dokonywaniu zmian w polityce kulturalnej w Polsce.

Schemat konstruowania rekomendacji dla badaczy – plik do pobrania