1. Raport o stanie polskiej kinematografii
Autorzy: Tadeusz Miczka.
Rok wydania: 2009.
Segment: film.
Zasięg: centralny.

2. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury
Autorzy: Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambroży Mituś, Michał Żabiński.
Rok wydania: 2009.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: centralny.

3. Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
Autorzy: Aleksander Böhm , Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek Purchla, Bogusław Szmygin.
Rok wydania: 2009.
Segment: ochrona dziedzictwa, konserwacja zabytków.
Zasięg: centralny.

4. Muzea w Polsce 1989-2008
Autorzy: Dorota Folga-Januszewska.
Rok wydania: 2009.
Segment: muzealnictwo.
Zasięg: centralny.

5. Diagnoza stanu wzornictwa
Autorzy: Beata Bochińska, Iwona Palczewska.
Rok wydania: 2009.
Segment: wzornictwo, projektowanie.
Zasięg: centralny.

6. Rynek dzieł sztuki w Polsce
Autorzy: Joanna Białynicka-Birula.
Rok wydania: 2009.
Segment: rynek dzieł sztuki.
Zasięg: centralny.

7. Raport o stanie kultury „Przemysł książki”
Autorzy: Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka.
Rok wydania: 2009.
Segment: książka, czytelnictwo, biblioteki.
Zasięg: centralny.

8. Raport o tańcu współczesnym w Polsce
Autorzy: Jadwiga Majewska, Joanna Szymajda.
Rok wydania: 2009.
Segment: taniec .
Zasięg: centralny.

9. Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego
Autorzy: Krzysztof Pawłowski, Grzegorz Kurzyński, Andrzej Szarek, Wojciech Marczewski, Paweł Płoski, Justyna Rutkowska, Kamil Markiewicz, Anna Petroff-Skiba.
Rok wydania: 2009.
Segment: szkolnictwo artystyczne.
Zasięg: centralny.

10. Przemiany organizacyjne teatru w Polsce
Autorzy: Paweł Płoski.
Rok wydania: 2009.
Segment: teatr .
Zasięg: centralny.

11. Program digitalizacji dóbr kultury
Autorzy: brak.
Rok wydania: 2009.
Segment: cyfryzacja dóbr kultury.
Zasięg: centralny.

12. Sytuacja polskich mediów audiowizualnych
Autorzy: Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka.
Rok wydania: 2009.
Segment: media .
Zasięg: centralny.

13. Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę
Autorzy: Paweł Potoroczyn (red.).
Rok wydania: 2009.
Segment: promocja kultury polskiej za granicą.
Zasięg: centralny.

14. Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia
Autorzy: Barbara Fatyga, Jacek Nowiński, Tomasz Kukołowicz.
Rok wydania: 2009.
Segment: edukacja kulturalna.
Zasięg: centralny.

15. Raport o stanie kultury filmowej w województwie śląskim
Autorzy: Tadeusz Miczka.
Rok wydania: 2010.
Segment: film.
Zasięg: regionalny.

16. Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej
Autorzy: Weronika Grozdew-Kołacińska (red.).
Rok wydania: 2014.
Segment: muzyka.
Zasięg: centralny.

17. Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści
Autorzy: Mirosław Filiciak, Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski.
Rok wydania: 2012.
Segment: nowe media.
Zasięg: centralny.

18. Kondycja społecznego ruchu muzycznego na Śląsku. Raport
Autorzy: Andrzej Wójcik, .
Rok wydania: 2010.
Segment: muzyka.
Zasięg: regionalny.

19. Edukacja kulturalna w województwie śląskim
Autorzy: Adam Pastuch, .
Rok wydania: 2010.
Segment: edukacja kulturalna.
Zasięg: regionalny.

20. Raport o stanie muzyki popularnej w województwie śląskim
Autorzy: Marcin Babko, .
Rok wydania: 2010.
Segment: muzyka.
Zasięg: regionalny.

21. Raport o stanie fotografii w województwie śląskim
Autorzy: Danuta Kowalik-Dura.
Rok wydania: 2010.
Segment: fotografia.
Zasięg: regionalny.

22. Raport o muzyce klasycznej
Autorzy: Mirosław Jacek Błaszczyk.
Rok wydania: 2010.
Segment: muzyka.
Zasięg: regionalny.

23. Domy kultury w województwie śląskim
Autorzy: Leszek Miłoszewski, .
Rok wydania: 2010.
Segment: domy kultury.
Zasięg: regionalny.

24. Kultura-w-dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie
Autorzy: Joanna Bielecka-Prus Piotr Celiński Cezary Hunkiewicz Magdalena Kawa.
Rok wydania: 2012.
Segment: instytucje kultury.
Zasięg: regionalny.

25. Muzea w województwie śląskim – raport sektorowy
Autorzy: Leszek Jodliński, .
Rok wydania: 2010.
Segment: muzealnictwo.
Zasięg: regionalny.

26. Literatura i życie literackie w województwie śląskim
Autorzy: Tadeusz Sierny, .
Rok wydania: 2010.
Segment: literatura.
Zasięg: regionalny.

27. Raport o szkolnictwie artystycznym w województwie śląskim
Autorzy: Jerzy Sieczka, .
Rok wydania: 2010.
Segment: szkolnictwo artystyczne.
Zasięg: regionalny.

28. Media periodyczne w przestrzeni województwa śląskiego
Autorzy: Marek Jachimowski.
Rok wydania: 2010.
Segment: media.
Zasięg: regionalny.

29. Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim
Autorzy: J. Malicki.
Rok wydania: 2010.
Segment: biblioteki.
Zasięg: regionalny.

30. Raport o sztuce współczesnej
Autorzy: Marek Meschnik.
Rok wydania: 2010.
Segment: sztuka współczesna.
Zasięg: regionalny.

31. Analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa śląskiego
Autorzy: .
Rok wydania: 2010.
Segment: potrzeby kulturalne.
Zasięg: regionalny.

32. Raport o tańcu
Autorzy: Marek Skocza.
Rok wydania: 2010.
Segment: taniec.
Zasięg: regionalny.

33. Wzornictwo na Śląsku 1999–2010
Autorzy: Ewa Gołębiowska, Anna Pilch.
Rok wydania: 2010.
Segment: wzornictwo.
Zasięg: regionalny.

34. Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze
Autorzy: T. Szlendak, J. Nowiński, K. Olechnicki, A. Karwacki, W. J. Burszta.
Rok wydania: 2012.
Segment: rekonstrukcje historyczne.
Zasięg: centralny.

35. Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Rozproszenie i kanon
Autorzy: Izabella Bukraba-Rylska i Wojciech Burszta (red.).
Rok wydania: 2011.
Segment: kultura wiejska i małomiasteczkowa.
Zasięg: centralny.

36. Kultura do finansowania
Autorzy: .
Rok wydania: 2012.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: centralny.

37. Kierunek Kultura. Badania na Ziemi Radomskiej
Autorzy: Joanna Erbel, .
Rok wydania: 2009.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: regionalny.

38. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012
Autorzy: Roman Chymkowski.
Rok wydania: 2013.
Segment: czytelnictwo.
Zasięg: centralny.

39. Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu
Autorzy: Piotr Lewandowski, Jakub Mućk, Łukasz Skrok.
Rok wydania: 2010.
Segment: ekonomia kultury.
Zasięg: centralny.

40. Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice
Autorzy: .
Rok wydania: 2008.
Segment: potrzeby kulturalne.
Zasięg: regionalny.

41. Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze
Autorzy: Katarzyna Olbrycht, Jolanta Skutnik, Ewelina Konieczna, Dorota Sieroń-Galusek, Bogusław Dziadzia.
Rok wydania: 2012.
Segment: edukacja kulturalna.
Zasięg: centralny.

42. Aktywne domy kultury
Autorzy: .
Rok wydania: 2009.
Segment: domy kultury.
Zasięg: centralny.

43. Edukacja kulturalna i artystyczna na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
Autorzy: .
Rok wydania: 2014.
Segment: edukacja kulturalna, edukacja artystyczna.
Zasięg: regionalny.

44. Dwie strony arrasu i Willa Lentza – środowiskowe sposoby postrzegania obszaru kultury w Szczecinie
Autorzy: Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko.
Rok wydania: 2011.
Segment: postrzeganie kultury.
Zasięg: regionalny.

45. Badanie publiczności teatrów stolicy
Autorzy: Agata Siwiak i Karol Wittels.
Rok wydania: 2013.
Segment: teatr.
Zasięg: regionalny.

46. Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region
Autorzy: Rafał Kasprzak, Teresa Skalska, .
Rok wydania: 2010.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: regionalny.

47. Dzieci Sieci. Kompetencje komunikacyjne najmłodszych
Autorzy: Piotr Siuda, , Grzegorz D. Stunża i in..
Rok wydania: 2012.
Segment: nowe media.
Zasięg: centralny.

48. Dzieci Sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych
Autorzy: Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża i in..
Rok wydania: 2013.
Segment: nowe media.
Zasięg: centralny.

49. Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury
Autorzy: Bohdan Skrzypczak, Tomasz Kasprzak (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: centralny.

50. Co jest ze szczecińską kulturą
Autorzy: Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara.
Rok wydania: 2010.
Segment: stan kultury.
Zasięg: regionalny.

51. Diagnoza kultury Bydgoszczy
Autorzy: Agnieszka Jeran i in..
Rok wydania: 2011.
Segment: stan kultury.
Zasięg: regionalny.

52. Menadżerowie, animatorzy, edukatorzy, urzędnicy, twórcy …kultury
Autorzy: Grzegorz Kaczmarek , Ewa Gruszka, .
Rok wydania: 2012.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: regionalny.

53. Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim
Autorzy: Jan Poleszczuk, i in..
Rok wydania: 2012.
Segment: stan kultury.
Zasięg: regionalny.

54. DNA miasta. Diagnoza.
Autorzy: Artur Celiński i in..
Rok wydania: 2010.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: regionalny.

55. DNA miasta. Miejskie polityki kulturalne
Autorzy: Artur Celiński i in..
Rok wydania: 2013.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: centralny.

56. DNA miasta. Polityka kulturalna Radomska
Autorzy: Artur Celiński i in..
Rok wydania: 2013.
Segment: polityka kulturalna.
Zasięg: regionalny.

57. „Restart zespołów filmowych” – projekt badawczy
Autorzy: Marcin Adamczak, Piotr Marecki, Marcin Malatyński.
Rok wydania: 2012.
Segment: film.
Zasięg: regionalny.

58. W małym kinie w dużym mieście
Autorzy: Karol Wittels (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: film.
Zasięg: Centralny.

59. W małym kinie
Autorzy: Karol Wittels (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: film.
Zasięg: Centralny.

60. Kierunek kultura – uwaga na podmioty
Autorzy: Wojciech Kłosowski (red.).
Rok wydania: .
Segment: Stan kultury.
Zasięg: regionalny.

61. Diagnoza barier w edukacji formalnej
Autorzy: Agnieszka Wojtczuk-Turek , Beata Mazurek-Kucharska , Dariusz Turek.
Rok wydania: 2012.
Segment: Edukacja formalna.
Zasięg: regionalny.

62. Młodzi i teatr: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski
Autorzy: Bogumiła MatejaJaworska, Piotr Luczys, Joanna Pańczak, Waldemar Rapior, Filip Schmidt, Marta Skowrońska, Małgorzata Wdowik.
Rok wydania: 2013.
Segment: teatr.
Zasięg: regionalny.

63. Ekskluzja w dyskursie pracowników instytucji kultury
Autorzy: Ewa Rokicka, Patrycja Kruczkowska (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: regionalny.

64. Prosumpcjonizm pop-przemysłów – analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej
Autorzy: Piotr Siuda, Anna Szylar, Radosław Bomba, Magdalena Kamińska, Marek Troszyński, Tomasz Żaglewski.
Rok wydania: 2013.
Segment: Kultura masowa, prosumpcja.
Zasięg: centralny.

65. Kulturotwórcy – niekulturocentryczny raport o kulturze
Autorzy: Mirosław Filiciak, Anna Buchner, Michał Danielewicz.
Rok wydania: 2013.
Segment: Animacja kultury, twórcy kultury.
Zasięg: centralny.

66. Sztuka mojej ulicy. Społeczny wymiar street artu
Autorzy: Kamila Kamińska (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: Street-art.
Zasięg: regionalny.

67. Co z tą kulturą 50+. Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia
Autorzy: .
Rok wydania: 2013.
Segment: Stan kultury, seniorzy a kultura.
Zasięg: centralny.

68. Diagnoza kompetencji pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze kultury
Autorzy: , , , .
Rok wydania: 2013.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: centralny.

69. Rynek pracy w kulturze 1998-2002
Autorzy: Teresa Słaby.
Rok wydania: 2005.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: centralny.

70. Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Gdańska oraz ocena gdańskich instytucji kultury
Autorzy: .
Rok wydania: 2004.
Segment: Uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: regionalny.

71. Określenie formuły instytucjonalnego wsparcia oddolnej aktywności kulturalnej w wybranych miejscowościach
Autorzy: Mariusz Czubaj, Mirosław Duchowski, Martyna Obarska, Elżbieta Anna Sekuła, Piotr Majewski, Justyna Nowak.
Rok wydania: 2013.
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: regionalny.

72. Diagnoza sektora kultury na podstawie oceny poszczególnych grup interesariuszy
Autorzy: Grażyna Prawelska-Skrzypek (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: Kultura miejska.
Zasięg: Centralny.

73. Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa warmińsko-mazurskiego
Autorzy: Barbara Fatyga, Magdalena Dudkiewicz, Paweł Tomanek, Ryszard Michalski, Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW.
Rok wydania: 2012.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regioinalny.

74. Fabryka kultury. Praca i wolontariat przy festiwalach
Autorzy: Witold Kieńć, Justyna Gorgoń, Michał Machnikowski, Małgorzata Maciejewska, Tomasz Skoczylas, Marcin Marszałek.
Rok wydania: 2013.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: Centralny.

75. Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju (dla subrynku kinematografii)
Autorzy: Magdalena Jaciow, Jolanta Gałuszka, Robert Wolny, Michał Kucia, Jan Kaczmarzyk, Michał Dąbrowski, konsultacja merytoryczna Zofia Kędzior.
Rok wydania: 2011.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: Centralny.

76. Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej
Autorzy: Wojciech Józef Burszta, Mariusz Czubaj (red.), .
Rok wydania: 2011.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Centralny, lokalny.

77. Gdański sektor kultury ‚w przebudowie’ – charakterystyka ilościowa
Autorzy: Krzysztof Stachura, Piotr Zbieranek.
Rok wydania: Bdw. Prawdopodobnie 2012.
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: Regionalny.

78. Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Autorzy: Rafał Kasprzak, Teresa Skalska.
Rok wydania: 2011.
Segment: Instytucje kultury, ekonomia kultury.
Zasięg: Regionalny.

79. Pozyskiwanie informacji o wydarzeniach kulturalnych w Gdańsku przez mieszkańców Gdańska
Autorzy: Opracowanie: Inny Format Sp. z o.o..
Rok wydania: 2014.
Segment: Edukacja kulturalna, media, uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Regionalny.

80. Infrastruktura kultury. Polityka spójności, atrakcyjność miast
Autorzy: Katarzyna Wojnar, Mirosław Grochowski.
Rok wydania: 2011.
Segment: Polityka kulturalna, ekonomia kultury.
Zasięg: Centralny.

81. Kawiarnie kultury. Diagnoza
Autorzy: Agnieszka Strzemińska, Jan Mencwel, Katarzyna Julia Olesińska.
Rok wydania: Bdw..
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: Centralny.

82. Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie
Autorzy: Maciej Frąckowiak, Lechosław Olszewski, Monika Rosińska (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Centralny.

83. Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
Autorzy: Wojciech Kowalik, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Jan Strycharz.
Rok wydania: 2013.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

84. Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce
Autorzy: Wojciech Józef Burszta, Mirosław Duchowski, Barbara Fatyga, Jacek Nowiński, Mirosław Pęczak, Elżbieta Anna Sekuła, Tomasz Szlendak.
Rok wydania: 2009.
Segment: Stan kultury, duże miasta.
Zasięg: Centralny.

85. Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze
Autorzy: Maria Buczek, Jakub Głowacki, Mirosław Gronicki, Jerzy Hausner, Krzysztof Markiel, Jacek Purchla, Jolanta Szeliga-Sanetra, Agata Wąsowska-Pawlik, Barbara Worek.
Rok wydania: 2009.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: Centralny.

86. Współpraca w obszarze kultury
Autorzy: Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka.
Rok wydania: 2013.
Segment: Polityka kulturalna, instytucje kultury.
Zasięg: Centralny.

87. Kultura lokalnie – między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
Autorzy: Ewa Bobrowska, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Kazimierz Z. Sowa.
Rok wydania: 2011.
Segment: Uczestnictwo w kulturze, polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

88. Kultura ludowa. Teorie – praktyki – polityki
Autorzy: Barbara Fatyga, Ryszard Michalski (red.).
Rok wydania: 2014.
Segment: Stan kultury, polityka kulturalna.
Zasięg: Centralny.

89. Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych
Autorzy: Piotr Landsberg, Marcin Poprawski, Przemysław Kieliszewski.
Rok wydania: 2010.
Segment: Instytucje kultury, polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

90. Zoom na domy kultury. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim
Autorzy: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny, Łukasz Ostrowski.
Rok wydania: 2009.
Segment: Domy kultury.
Zasięg: Regionalny.

91. Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich, na przykładzie gminy Mielnik w województwie podlaskim
Autorzy: Michał Bogacki, Katarzyna M. Turosieńska-Durlik.
Rok wydania: 2011.
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: Regionalny.

92. Muzealna Aktywizacja Kulturowa dla dzieci
Autorzy: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Linda, Małgorzata Wosińska.
Rok wydania: 2010.
Segment: Edukacja kulturalna, muzea.
Zasięg: Regionalny.

93. Partnerstwa kreatywne w Polsce
Autorzy: Dorota Ilczuk, Kazimierz Krzysztofek, Ewa Bender, Małgorzata Nowak, Anna Wójcik.
Rok wydania: 2011.
Segment: Polityka kulturalna, przemysły kultury.
Zasięg: Centralny.

94. Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku
Autorzy: Sławomir Czarnecki, Maciej Dzierżanowski, Martyna Grabowska, Jakub Knera, Lesław Michałowski, Cezary Obracht-Prondzyński, Krzysztof Stachura, Stanisław Szultka, Piotr Zbieranek.
Rok wydania: 2012.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

95. Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych
Autorzy: Jadwiga Gałka, Seweryn Grodny, Dorota Olszewska, Agnieszka Tompolska.
Rok wydania: 2012.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: Regionalny.

96. Lokalne mapy kultury. Powiat opatowski
Autorzy: Jacek Bieliński, Marek Troszyński.
Rok wydania: Bdw. .
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

97. Lokalne mapy kultury. Powiat piaseczyński
Autorzy: Anna Radiukiewicz, Jacek Bieliński.
Rok wydania: Bdw. .
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

98. Lokalne mapy kultury. Powiat sokołowski
Autorzy: Magdalena Larkowska, Jacek Bieliński.
Rok wydania: Bdw. .
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

99. Przestrzenne zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze
Autorzy: Jerzy Bartkowski.
Rok wydania: 2005.
Segment: Stan kultury, uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Centralny.

100. Diagnoza potrzeb szkoleniowych instytucji kultury na Mazowszu
Autorzy: Anna Stępniewska, Karol Wittels.
Rok wydania: 2010.
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: Regionalny.

101. Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej. Nowe przestrzenie
Autorzy: Sylwia Słowińska, Bogdan Idzikowski, Małgorzata Olejarz, Marek Zadłużny, Jarosław Dulęba.
Rok wydania: 2012.
Segment: Stan kultury, instytucje kultury.
Zasięg: Regionalny.

102. Muzea prywatne – kolekcje lokalne
Autorzy: Monika Maciejewska, Longin Graczyk.
Rok wydania: 2013.
Segment: Muzea.
Zasięg: Centralny.

103. Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia
Autorzy: Andrzej Górny, Izabella Kaznowska, Sonia Lenarczyk, Katarzyna Weideman, Agata Zygmunt.
Rok wydania: 2013.
Segment: Instytucje kultury, stan kultury, uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Regionalny.

104. Po co seniorom kultura. Badania kulturalnych aktywności osób starszych
Autorzy: Jacek Sójka et al. .
Rok wydania: 2012.
Segment: Uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Centralny.

105. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze
Autorzy: Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Mateusz Halawa, Paweł Mazurek, Agata Nowotny.
Rok wydania: 2010.
Segment: Nowe media, uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Centralny.

106. Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce
Autorzy: Łukasz Krzyżowski, Zofia Noworól, Wojciech Kowalik, Piotr Knaś.
Rok wydania: 2010.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

107. Regionalne domy i ośrodki kultury – analiza funkcjonowania
Autorzy: Tomasz Kasprzak et al. .
Rok wydania: 2010.
Segment: Domy kultury.
Zasięg: Regionalny.

108. Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
Autorzy: Monika Grzywa et al. .
Rok wydania: 2009.
Segment: Instytucje kultury.
Zasięg: Centralny.

109. Pod lupą – europejskie sieci współpracy kulturalnej w praktyce
Autorzy: Anna Hieropolitańska, Kamila Rola (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Centralny .

110. Stetoskop kulturalny – analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego
Autorzy: Andrzej Górny et al. (red.).
Rok wydania: 2009.
Segment: Uczestnictwo w kulturze, stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

111. Światy społeczne Białowieży. Diagnoza kapitału kulturowego
Autorzy: Xymena Bukowska, Marcin Jewdokimow, Barbara Markowska, Paweł Winiarski.
Rok wydania: 2012.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

112. Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści
Autorzy: Mirosław Filiciak, Michał danielewicz, Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: Nowe media.
Zasięg: Centralny.

113. Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim
Autorzy: Łukasz Dziuba, Aleksander Lysko, Maciej Zygmunt.
Rok wydania: 2011.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

114. Warszawa lokalna
Autorzy: Mirosław Duchowski et al. .
Rok wydania: 2010.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

115. Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Autorzy: Anna Nacher (red.).
Rok wydania: Bdw. Prawdopodobnie 2012.
Segment: Stan kultury.
Zasięg: Regionalny.

116. Kultura spędzania czasu wolnego mieszkańców Trójmiasta
Autorzy: Maciej Dębski.
Rok wydania: 2009.
Segment: Uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Regionalny.

117. Zoom na UTW
Autorzy: Aleksandra Gołdys, Łucja Krzyżanowska, Monika Stec, Łukasz Ostrowski.
Rok wydania: 2012.
Segment: Instytucje kultury, uczestnictwo w kulturze, stan kultury.
Zasięg: Centralny.

118. Życie kulturalne warszawiaków
Autorzy: IQS Quant na zlecenie Stołecznej Estrady.
Rok wydania: 2011.
Segment: Uczestnictwo w kulturze .
Zasięg: Regionalny.

119. Animacja – edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce
Autorzy: Marek Krajewski, Filip Schmidt.
Rok wydania: 2013.
Segment: Edukacja kulturalna.
Zasięg: Centralny.

120. Biblioteki w Polsce. Stan na 2012
Autorzy: Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Grażyna Walczewska-Klimczak.
Rok wydania: 2012.
Segment: Biblioteki.
Zasięg: Centralny.

121. Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce
Autorzy: Stanisław Szultka .
Rok wydania: 2014.
Segment: Przemysł kreatywny .
Zasięg: centralny .

122. Kompetencje wizualne: definicje, źródła, technologie. „Lepiej widzieć” – raport z badań jakościowych
Autorzy: Agnieszka Figiel, Łukasz Rogowski, Krzysztof Stachura.
Rok wydania: 2013.
Segment: Fotografia.
Zasięg: Regionalny.

123. Badanie preferencji i nawyków czytelników książek elektronicznych
Autorzy: B.D. .
Rok wydania: 2013.
Segment: Czytelnictwo, Nowe media .
Zasięg: Centralny.

124. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego vs. aktywność kulturalna w gminach woj. warmińsko-mazurskiego
Autorzy: Magdalena Wojarska .
Rok wydania: 2013.
Segment: Ekonomia kultury, Aktywność kulturalna .
Zasięg: Regionalny.

125. Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej
Autorzy: Tomasz Szlendak, Arkadiusz Karwacki, Jacek Nowiński.
Rok wydania: 2013.
Segment: Polityka kulturalna.
Zasięg: Regionalny.

126. Edukacja muzealna w Polsce. Sytuacja, kontekst, perspektywy rozwoju
Autorzy: Marcin Szeląg (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: Muzea, edukacja muzealna.
Zasięg: Cetralny.

127. Sektor Kultury jako siła napędowa rozwoju miast i regionów – o potencjale kreatywnym województwa pomorskiego
Autorzy: B.D..
Rok wydania: 2013.
Segment: Ekonomia kultury.
Zasięg: Regionalny.

128. Obserwatorium Kultury jako ośrodek zarządzania wiedzą
Autorzy: Małgorzata Kisilowska (red.).
Rok wydania: 2005.
Segment: instytucje kultury.
Zasięg: centralny.

129. Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990 – 2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego
Autorzy: Wiesław Łagodziński.
Rok wydania: 2004.
Segment: uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: centralny.

130. Rynek pracy artystów i twórców w Polsce
Autorzy: Dorota Ilczuk.
Rok wydania: 2013.
Segment: ekonomia kultury.
Zasięg: centralny.

131. Raport o stanie kultury: kinematografia. W kierunku rynku i Europy
Autorzy: 2009.
Rok wydania: Tadeusz Kowalski (red.).
Segment: film.
Zasięg: centralny.

132. Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012
Autorzy: 2013.
Rok wydania: Patryk Gałuszka, Katarzyna Korzeniewska, Katarzyna M. Wyrzykowska, Aleksandra Jagiełło-Skupińska.
Segment: muzyka, ekonomia kultury.
Zasięg: centralny.

133. Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia
Autorzy: Wojciech Jankowski (red.).
Rok wydania: 2012.
Segment: edukacja formalna, muzyka.
Zasięg: centralny.

134. Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II stopnia
Autorzy: Zofia Konaszkiewicz i Małgorzata Chmurzy (red.).
Rok wydania: 2014.
Segment: edukacja formalna, muzyka.
Zasięg: centralny.

135. Raport o obecności muzyki Witolda Lutosławskiego w życiu muzycznym w Polsce i na świecie
Autorzy: 2013.
Rok wydania: Ewa Cichoń (red.).
Segment: uczestnictwo w kulturze, muzyka.
Zasięg: centralny.

136. Raport o stanie muzyki polskiej
Autorzy: Andrzej Chłopecki (red.).
Rok wydania: 2011.
Segment: muzyka.
Zasięg: centralny.

137. Dom kultury w XXI wieku – wizje, niepokoje, rozwiązania
Autorzy: Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak (red.).
Rok wydania: 2009.
Segment: domy kultury.
Zasięg: centralny.

138. Muzyka polska 2011. Raport roczny
Autorzy: Joanna Grotkowska (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: muzyka.
Zasięg: centralny.

139. Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje
Autorzy: Andrzej Białkowski, Mirosław Grusiewicz, Marcin Michalak.
Rok wydania: 2010.
Segment: edukacja formalna, muzyka.
Zasięg: centralny.

140. Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce
Autorzy: Andrzej Białkowski (red.).
Rok wydania: 2013.
Segment: edukacja formalna, muzyka.
Zasięg: centralny.

141. Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze
Autorzy: Wojciech Kłosowski (red.).
Rok wydania: 2011.
Segment: uczestnictwo w kulturze.
Zasięg: Regioinalny.