Kierownictwo naukowe projektu i większość zespołu badawczego stanowią pracownicy Instytutu Socjologii UMK, który jako część Wydziału Humanistycznego UMK w 2013 roku otrzymał od Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prestiżową kategorię A+, będącą wyróżniającą oceną jakości prowadzonych na nim badań naukowych.
IMG_5216prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Instytut Socjologii UMK),
współkierownik naukowy projektu

Profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią kultury, konsumpcji i rodziny. Opublikował m.in. Architektonikę romansu (2002), Zaniedbaną piaskownicę (2003), Supermarketyzację (2004, 2008), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy (2005) i Socjologię rodziny (2010). Jest członkiem redakcji Studiów Socjologicznych. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz tygodnika Polityka. Prowadzi badania nad przemianami obyczajów, aktywnością kulturalną, seksualnością i jakością życia. Zastanawia się, co socjologia może powiedzieć o przyszłości.
IMG_5218dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK),
współkierownik naukowy projektu
Urodzony w roku misji Apollo 11, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się możliwościami metod wizualnych (socjologia i antropologia wizualna), antropologią społeczną, socjologią internetu i nowymi ruchami społecznymi. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”. Po godzinach: czechofil, poddany Caissy, meloman, fotoamator i piwowar – najchętniej symultanicznie.
IMG_5220dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (Instytut Socjologii UMK)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesor w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolog, polityk społeczny. Autor lub redaktor 16 monografii oraz wielu artykułów naukowych dotyczących problemów społecznych i współczesnej polityki społecznej. Członek European Sociological Association, Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Członek redakcji kwartalnika naukowego z listy ERIH Kultura i Edukacja. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych.
goszczynskidr Wojciech Goszczyński (Instytut Socjologii UMK)
Socjolog radykalnie niekonsekwentny i niekonsekwentnie radykalny. Nieśmiały miłośnik intelektualnej, przestrzennej i kulturowej peryferyjności. W tej chwili skupia się na badaniu społeczności lokalnych, dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator, gadająca głowa pracująca dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie
IMG_5219dr Radosław Kossakowski (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG)
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się socjologią sportu, kulturą konsumpcyjną, ewaluacją dzialań spolecznych, metodologią jakościową. Autor dwóch książek: Diamentowa Droga (2010), Budda w kulturze konsumpcji (2011). Redaktor monografii: Kultura Solidarności (2011), Futbol i cala reszta (2013) i Sport – Sportowcy – Kibice (2013). Oprócz tego autor kilkudziesięciu artykulów naukowych (także w języku rosyjskim, angielskim, niemieckim i chińskim). Wspólpracuje jako ekspert z wieloma instytucjami (m.in Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, THINKTANK).
IMG_5217mgr Jacek Nowiński (Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida)
Historyk i menedżer kultury. W latach 1991-2003, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu. Od 2003 r. – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida i członek Krajowej Rady Bibliotecznej poprzedniej i obecnej kadencji. Współautor i realizator wielu projektów społecznych, kulturalnych i naukowych z udziałem podmiotów państwowych, samorządowych i gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się jako praktyk i teoretyk problematyką zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury w Polsce.