Poniższy Raport został opublikowany w NN6T #100 we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.